طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه misguide به فارسی misguide یعنی چه

misguide


گمراه کردن ،بد راهنمايى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها