طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه missed approach به فارسی missed approach یعنی چه

missed approach


فرود ناقص
علوم نظامى : فرود اضطرارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها