معنی و ترجمه کلمه missing به فارسی missing یعنی چه

missing


غايب ،گم شده ،گمشده جنگى ،گم ،مفقود،ناپيدا
قانون ـ فقه : مفقودالاثر
علوم نظامى : غايب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها