طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه mission , oriented به فارسی mission , oriented یعنی چه

mission , oriented


لازم براى انجام ماموريت
علوم نظامى : ضرورى براى انجام ماموريت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها