معنی و ترجمه کلمه modern defence به فارسی modern defence یعنی چه

modern defence


دفاع مدرن شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها