طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه molar heat of crystallization به فارسی molar heat of crystallization یعنی چه

molar heat of crystallization


شيمى : گرماى مولى تبلور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها