معنی و ترجمه کلمه money illusion به فارسی money illusion یعنی چه

money illusion


توهم پولى
بازرگانى : خطاى پولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها