طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه monkish به فارسی monkish یعنی چه

monkish


راهب اسا،راهب صفت ،در خور رهبان ،ويژه راهبان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها