طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه monumental architecture به فارسی monumental architecture یعنی چه

monumental architecture


معمارى : معمارى با عظمت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها