طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه morse code به فارسی morse code یعنی چه

morse code


کد مرس
کامپيوتر : رمز مورس
الکترونيک : علايم مورس
علوم نظامى : کد تلگرافى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها