معنی و ترجمه کلمه mortality به فارسی mortality یعنی چه

mortality


تلفات ،قابليت دريافت ضايعات ،ميرش ،مرگ ومير،متوفيات ،بشريت
روانشناسى : ميرايى
زيست شناسى : مرگ و مير
علوم نظامى : فناپذيرى مرگ و مير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها