معنی و ترجمه کلمه mortar board به فارسی mortar board یعنی چه

mortar board


کپه ملاط،کپه ساروج ،کلاه چتر گوش دانشکده


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها