معنی و ترجمه کلمه mortar board به فارسی mortar board یعنی چه

mortar board


کپه ملاط،کپه ساروج ،کلاه چتر گوش دانشکدهآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها