طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه mortify به فارسی mortify یعنی چه

mortify


پست کردن ،رياضت دادن ،کشتن ،ازردن ،رنجاندن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها