طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه motoring of generator به فارسی motoring of generator یعنی چه

motoring of generator


الکترونيک : موتور کردن مولد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها