طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه motorized به فارسی motorized یعنی چه

motorized


يکان موتورى
علوم نظامى : يکان موتوريزه محمول موتورى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها