معنی و ترجمه کلمه multicollinearity به فارسی multicollinearity یعنی چه

multicollinearity


چند خطى ،هم خطى بين متغيرهاى مستقل( در اقتصادسنجى)
بازرگانى : هم خطى بين متغيرهاى مستقل


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها