طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه multiple cut-off به فارسی multiple cut-off یعنی چه

multiple cut-off


روانشناسى : برش چند متغيرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها