معنی و ترجمه کلمه mutilation به فارسی mutilation یعنی چه

mutilation


قطع عضو،تحريف ،معيوب سازى ،نقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها