معنی و ترجمه کلمه muzzle compensator به فارسی muzzle compensator یعنی چه

muzzle compensator


علوم نظامى : دافع دهانه لوله توپ يا تفنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها