طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه mycenian به فارسی mycenian یعنی چه

mycenian


)mycenaean(اهل شهر ' مسين ' قديم يونان ،اثار هنرى وتفوق سياسى نواحى مجاوراين ناحيه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها