معنی و ترجمه کلمه myocardial infraction به فارسی myocardial infraction یعنی چه

myocardial infraction


ورزش : انفارکتوس ميوکارد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها