معنی و ترجمه کلمه named vessel به فارسی named vessel یعنی چه

named vessel


بازرگانى : کشتى مشخص

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها