طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه narrative relief به فارسی narrative relief یعنی چه

narrative relief


نقش برجسته توصيفى
معمارى : نقش برجسته روايتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها