معنی و ترجمه کلمه narrow minded به فارسی narrow minded یعنی چه

narrow minded


کوتاه نظر،کوته فکر،بدون سعه نظر،دهاتى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها