طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه nasturtium به فارسی nasturtium یعنی چه

nasturtium


(گ.ش ).گل لادن)Tropaeolum majus(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها