معنی و ترجمه کلمه nationalized industries به فارسی nationalized industries یعنی چه

nationalized industries


صنايع ملى
بازرگانى : صنايع دولتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها