معنی و ترجمه کلمه necessitous به فارسی necessitous یعنی چه

necessitous


بايسته ،لازم ،واجب

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها