معنی و ترجمه کلمه needle cage به فارسی needle cage یعنی چه

needle cage


علوم مهندسى : قفس سوزنى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها