معنی و ترجمه کلمه needle cage به فارسی needle cage یعنی چه

needle cage


علوم مهندسى : قفس سوزنىآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها