معنی و ترجمه کلمه needle cage به فارسی needle cage یعنی چه

needle cage


علوم مهندسى : قفس سوزنى


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها