معنی و ترجمه کلمه needle به فارسی needle یعنی چه

needle


سوزن سرنگ و گرامافون و غيره ،سوزن دوزى کردن ،با سوزن تزريق کردن ،طعنه زدن ،اذيت کردن ،عقربه
علوم مهندسى : سوزن
الکترونيک : سوزن پيکاپ
عمران : ستون هرمى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها