طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه negotiable instrument به فارسی negotiable instrument یعنی چه

negotiable instrument


سند قابل انتقال
قانون ـ فقه : اسناد بها دار
بازرگانى : سند قابل معامله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها