معنی و ترجمه کلمه nephroptosis به فارسی nephroptosis یعنی چه

nephroptosis


(طب ) گرده جنبنده ،کليه متحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها