طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه nervous prostration به فارسی nervous prostration یعنی چه

nervous prostration


ضعف اعصاب ،سستى پى ،خستگى اعصاب ،کسالت اعصاب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها