معنی و ترجمه کلمه nettlesome به فارسی nettlesome یعنی چه

nettlesome


)=irritating(ازاردهنده ،رنج اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها