طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه neurovegetative system به فارسی neurovegetative system یعنی چه

neurovegetative system


روانشناسى : دستگاه اعصاب نباتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها