معنی و ترجمه کلمه news conference به فارسی news conference یعنی چه

news conference


مصاحبه و کنفرانس مطبوعاتى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها