طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه nickname به فارسی nickname یعنی چه

nickname


اسم مستعار،nicknack(، )=knickknackکنيه ،نام خودمانى ،کنيه دادن ،ملقب کردن
قانون ـ فقه : کنيه
علوم نظامى : اسم رمز يا اسم مصغر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها