طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه night stick به فارسی night stick یعنی چه

night stick


باتون
علوم نظامى : چوب باتون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها