طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه non-destructive test به فارسی non-destructive test یعنی چه

non-destructive test


علوم مهندسى : ازمايش بدون خرابى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها