طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه non-indictable offence به فارسی non-indictable offence یعنی چه

non-indictable offence


قانون ـ فقه : جرايمى که بدون صدور ادعانامه تعقيب مى شوند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها