طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه non-return valve به فارسی non-return valve یعنی چه

non-return valve


علوم مهندسى : شير يکطرفه
معمارى : شير يکطرفه
علوم دريايى : شير يک سويه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها