طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه non-rotating wire rope به فارسی non-rotating wire rope یعنی چه

non-rotating wire rope


طناب سيمى يک سو با مغزى
علوم دريايى : طناب سيمى نپيچ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها