معنی و ترجمه کلمه nondurable goods به فارسی nondurable goods یعنی چه

nondurable goods


بازرگانى : کالاهاى بى دوام

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها