معنی و ترجمه کلمه nose ribs به فارسی nose ribs یعنی چه

nose ribs


علوم هوايى : تيغه هايى در امتداد وتر که در تمام طول بال و تا تيرک جلويى امتداد ميابند


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها