طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه nuclear stalemate به فارسی nuclear stalemate یعنی چه

nuclear stalemate


گلوله اتمى خارج از رده
علوم نظامى : گلوله اتمى ممنوعه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها