طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه o bey your parents به فارسی o bey your parents یعنی چه

o bey your parents


پدرومادرخودرا فرمانبردارباشيد،والدين خودرا اطاعت کنيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها