طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه o-technique به فارسی o-technique یعنی چه

o-technique


روانشناسى : تحليل عوامل زمانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها