طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obey به فارسی obey یعنی چه

obey


اطاعت کردن ،فرمانبردارى کردن ،حرف شنوى کردن ،موافقت کردن ،تسليم شدن
کامپيوتر : اطاعت کردن
علوم نظامى : اجرا کردن دستور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها