طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obfuscation به فارسی obfuscation یعنی چه

obfuscation


مبهم و تاريک کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها