طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obituarian به فارسی obituarian یعنی چه

obituarian


کسيکه در گذشت هاى تازه را باشرح حال درگذشتگان در روزنامه اعلان مى کنند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها