طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه object method of teaching به فارسی object method of teaching یعنی چه

object method of teaching


شيوه امزش بانشان دادن چيزهاى موضوع درس يا تصويرانها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها